Giriş | English

Lisans > Eğitim Fakültesi > Sosyal Bilgiler Öğretmenliği > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 103 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 105 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
MB 101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 101 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 103 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 104 YABANCI DİL 2 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 106 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3+0 5.00 5.00
MB 102 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 103 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 102 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 104 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 106 SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 108 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 202 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 201 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 203 TÜRKİYE’NİN FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 205 İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 207 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
GK 002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 021 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 2+0 3.00 3.00
MB 002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 202 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1+2 3.00 3.00
MB 201 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 204 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 202 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 204 BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SBO 206 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBO 208 TÜRKİYE’NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2+0 2.00 2.00
GK 002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 021 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 2+0 3.00 3.00
MB 002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 015 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 019 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 022 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 001 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 004 KÜRESELLEŞME VE TOPLUM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 008 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE DRAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SBO 010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT, YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 301 OSMANLI TARİHİ I Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 303 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 305 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 019 TÜRKİYE'DE YENİLEŞME HAREKETLERİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 020 TÜRK DEVLET YÖNETİMİ VE TOPLUM HAYATI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 302 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAK Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 302 OSMANLI TARİHİ II Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 304 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SBÖ 306 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SBÖ 308 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 019 TÜRKİYE'DE YENİLEŞME HAREKETLERİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 020 TÜRK DEVLET YÖNETİMİ VE TOPLUM HAYATI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBÖ 401 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 403 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMELERİ Zorunlu 2+2 5.00 5.00
SBÖ 405 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 407 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2+2 5.00 5.00
SBÖ 409 SOSYAL BİLGİLERDE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SBÖ 411 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 413 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1+4 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBÖ 402 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SBÖ 404 SOSYAL PROJE GELİŞTİRME Zorunlu 1+2 4.00 4.00
SBÖ 406 DRAMA Zorunlu 2+2 5.00 5.00
SBÖ 408 REHBERLİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SBÖ 410 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2+6 10.00 10.00
SBÖ 418 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.