Giriş | English

Lisans > Eğitim Fakültesi > Sinif Öğretmenliği > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 103 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 105 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 107 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
MB 101 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 102 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 101 İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 103 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 104 YABANCI DİL 2 Zorunlu 2+0 3.00 3.00
GK 106 TÜRK DİLİ 2 Zorunlu 3+0 5.00 5.00
MB 103 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 104 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 102 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SÖP 104 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 106 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 202 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 204 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 201 İLKOKULDA DRAMA Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SÖP 203 FEN BILIMLERI LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu 0+2 3.00 3.00
SÖP 205 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETIMI Zorunlu 3+0 6.00 6.00
GK 003 BILIM TARIHI VE FELSEFESI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 004 BILIM VE ARAŞTIRMA ETIĞI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLIŞKILERI VE İLETIŞIM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 013 SANAT VE ESTETIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
MB 005 EĞITIM ANTROPOLOJISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 010 EĞITIMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 011 ELEŞTIREL VE ANALITIK DÜŞÜNME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 015 KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 020 ÖĞRETIMI BIREYSELLEŞTIRME VE UYARLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 021 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA VE EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 022 YETIŞKIN EĞITIMI VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 002 ÇOCUK EDEBIYATI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 003 ÇOCUK PSIKOLOJISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 010 SINIF İÇI ÖĞRENMELERIN DEĞERLENDIRILMESI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 011 SOSYAL BECERI ÖĞRETIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GK 202 TOPLUMA HIZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1+2 3.00 3.00
MB 201 EĞITIMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 203 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 202 OYUN VE FIZIKI ETKINLIKLER ÖĞRETIMI Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 204 TÜRKÇE ÖĞRETIMI Zorunlu 3+0 5.00 5.00
GK 003 BILIM TARIHI VE FELSEFESI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 004 BILIM VE ARAŞTIRMA ETIĞI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 008 İNSAN İLIŞKILERI VE İLETIŞIM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2+0 3.00 3.00
GK 013 SANAT VE ESTETIK Seçmeli 2+0 3.00 3.00
MB 005 EĞITIM ANTROPOLOJISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 010 EĞITIMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 011 ELEŞTIREL VE ANALITIK DÜŞÜNME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 015 KARŞILAŞTIRMALI EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 020 ÖĞRETIMI BIREYSELLEŞTIRME VE UYARLAMA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 021 SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA VE EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
MB 022 YETIŞKIN EĞITIMI VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 002 ÇOCUK EDEBIYATI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 003 ÇOCUK PSIKOLOJISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 004 GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 010 SINIF İÇI ÖĞRENMELERIN DEĞERLENDIRILMESI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 011 SOSYAL BECERI ÖĞRETIMI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
SÖP 012 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞITIM Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 302 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 304 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 301 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 303 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SÖP 305 FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MB 301 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
MB 303 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 302 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 304 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SÖP 306 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SÖP 342 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
SÖP 346 DÜŞÜNME ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SÖP 401 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 1+2 3.00 3.00
SÖP 405 TRAFİK VE İLKYARDIM Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 407 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SÖP 409 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3+0 3.00 3.00
SÖP 411 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 413 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2+6 10.00 10.00
SÖP 417 EĞİTİM VE TOPLUMSAL YAŞAM Seçmeli 2+0 3.00 3.00
SÖP 423 KARAR VERME BECERİLERİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
SÖP 429 YARATICI YAZMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SÖP 402 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 404 CUMHURİYET TARİHİ Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 406 İLKÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2+0 3.00 3.00
SÖP 410 REHBERLİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SÖP 412 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2+6 10.00 10.00
SÖP 416 İLKÖĞRETİMDE SOSYAL BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Seçmeli 2+0 3.00 3.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.