Giriş | English

Lisans > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-İKT101 İKTİSADA GİRİŞ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İKT103 INTRODUCTION TO ECONOMICS I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İŞL103 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY101 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY103 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY105 KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SRV101 TÜRKÇE I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
F-SRV103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
F-SRV113 BİLGİSAYAR KULLANIMI I Seçmeli 3+0 4.00 4.00
F-SRV117 ENGLISH I Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-İKT102 İKTİSADA GİRİŞ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İKT104 INTRODUCTION TO ECONOMICS II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İŞL104 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY102 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY104 KAMU POLİTİKASI Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY106 ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SRV102 TÜRKÇE II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
F-SRV104 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
F-SRV114 BİLGİSAYAR KULLANIMI II Seçmeli 3+0 4.00 4.00
F-SRV118 ENGLISH II Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-SKY201 İDARE HUKUKU I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY203 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY207 TOPLUM BİLİM Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SRV207 MESLEKİ İNGİLİZCE I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SRV303 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-MLY101 KAMU MALİYESİNE GİRİŞ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY202 İDARE HUKUKU II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY204 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY206 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SRV210 MESLEKİ İNGİLİZCE II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SRV214 İSTATİSTİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-SKY301 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY303 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY305 CEZA HUKUKU Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY307 TÜRK SİYASAL HAYATI I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY321 TURKISH POLITICS I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İKT205 MİKRO İKTİSAT Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-İKT303 PARA VE BANKA Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-İKT305 MONEY AND BANKING Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-MLY417 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-SKY317 ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR Seçmeli 3+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-MLY308 MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY302 KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY304 KAMU YÖNETİMİNDE ETİK Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY306 TÜRK SİYASAL HAYATI II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-İKT206 MAKRO İKTİSAT Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-İŞL110 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-İŞL202 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-SKY308 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-SKY401 ÇEVRE POLİTİKASI Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY403 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SKY409 İDARİ YARGI Zorunlu 3+0 4.00 4.00
F-SRV499 BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA Zorunlu 2+0 6.00 6.00
F-İŞL219 ENVANTER VE BİLANÇO Seçmeli 3+0 4.00 4.00
F-İŞL425 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3+0 4.00 4.00
F-SKY405 AB'NİN SİYASAL YAPISI Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
F-İKT315 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY404 KENTSEL POLİTİKA Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SKY406 SİYASET BİLİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3+0 5.00 5.00
F-SRV499 BİTİRME ÖDEVİ/UYGULAMA Zorunlu 2+0 6.00 6.00
F-MLY313 KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-SKY410 İCRA İFLAS HUKUKU Seçmeli 3+0 5.00 5.00
F-SKY412 KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.