Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Besin Hij ve Tek. (k.k.ort.dr.)
 
VETER. BESİN HİJ VE TEK. (K.K.ORT.DR.)

Edinilen Ünvan

Bu program Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.