Giriş | English

Lisans > Eğitim Fakültesi > İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

Edinilen Ünvan

Programda mevcut olan tüm dersleri (toplam 240 AKTS)başarı ile tamamlayan ve 4.00 mezuniyet notu üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.