Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (y.l.)
 
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME (Y.L.)

Edinilen Ünvan

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama sistemine tabidir. Yükseköğretimde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Programı için 120 AKTS kredi alınması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur