Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Besin Hij ve Tek. (yüksek Lisans)
 
VETER. BESİN HİJ VE TEK. (YÜKSEK LİSANS)

Edinilen Ünvan

Bu program Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.