Giriş | English

Lisans > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Uluslararası İlişkiler
 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Edinilen Ünvan

ÜNVAN:Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse kamuda diplomat, idari hakim, kaymakam, uzman, müfettiş ve özel şirketlerde dış ticaret danışmanı, dış ilişkiler sorumlusu gibi unvanlarla istihdam edilirler. DERECE:Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması verilir. Bu bölüm, yüksek öğretimde Uluslararası İlişkiler alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.