Giriş | English

Yüksek Lisans > Eğitim Bilimleri Enstitüsü > Eğt.yön.teftişi Plan.ve Eko (tzs.y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
EĞT.YÖN.TEFTİŞİ PLAN.VE EKO (TZS.Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 515 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 523 EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 524 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
EGB 531 SINIF YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 557 EĞİTİM İSTATİSTİĞİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 513 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 517 TÜRK MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA SİSTEM SORUNLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 519 FEN BİLİMLERİ PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 521 FEN BİLİMLERİNDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 525 TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 527 TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 535 EĞİTİMDE DEĞİŞME VE YENİLEŞME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 537 ÖZEL EĞİTİM ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 539 HİZMETİÇİ EĞİTİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 541 TÜRKİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 543 TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 547 TÜRKİYE'DE ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 549 TÜRKİYE'DE ORTAÖĞRETİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 555 EĞİTİM PLANLAMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 559 TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 518 EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 524 SEMİNER Zorunlu 0+2 6.00 6.00
EGB 532 OKUL YÖNETİMİNDE KURAM VE UYGULAMA Zorunlu 3+0 6.00 6.00
EGB 512 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KÜLTÜR POLİTİKASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 514 AVRUPA OKUL REFORMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 544 TÜRKİYE'DE YABANCI DİL EĞİTİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
EGB 548 TÜRKİYE'DE KADIN EĞİTİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
EGB 561 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0+2 30.00 30.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.