Giriş | English

Doktora > Güzel Sanatlar Enstitüsü > Resim Anasanat Dali(sanatta Yeterlik) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
RESİM ANASANAT DALI(SANATTA YETERLİK)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
RES 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
RES 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
RES601 RESİM ATÖLYE I Zorunlu 2+4 8.00 8.00
RES605 İLERİ DESEN I Zorunlu 1+3 6.00 6.00
RES607 DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI I Zorunlu 2+2 6.00 6.00
RES609 SEMİNER Zorunlu 0+3 7.00 7.00
RES611.1 KAVRAMSAL SANAT Seçmeli 2+0 5.00 5.00
RES611.2 KAMUSAL ALANDA SANAT Seçmeli 2+0 5.00 5.00
RES611.4 YENİ MEDYA Seçmeli 2+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
RES 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
RES 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
RES601 RESİM ATÖLYE I Zorunlu 2+4 8.00 8.00
RES602 RESİM ATÖLYE II Zorunlu 2+4 7.00 7.00
RES605 İLERİ DESEN I Zorunlu 1+3 6.00 6.00
RES606 İLERİ DESEN II Zorunlu 1+3 5.00 5.00
RES607 DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI I Zorunlu 2+2 6.00 6.00
RES608 DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI II Zorunlu 2+2 6.00 6.00
RES609 SEMİNER Zorunlu 0+3 7.00 7.00
RES611.1 KAVRAMSAL SANAT Seçmeli 2+0 5.00 5.00
RES611.2 KAMUSAL ALANDA SANAT Seçmeli 2+0 5.00 5.00
RES611.4 YENİ MEDYA Seçmeli 2+0 5.00 5.00
RES614.1 GÜNCEL SANAT SORUNLARI Seçmeli 2+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
RES 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
RES811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB601 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 3+0 4.00 4.00
EGB602 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3+2 5.00 5.00
RES851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RSE853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
RES 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
RES811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
RES815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
EGB601 GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 3+0 4.00 4.00
EGB602 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3+2 5.00 5.00
RES851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RES855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
RSE853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.