Giriş | English

Doktora > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Gazetecilik (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
GAZETECİLİK (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GAZ 626 ANA BİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
GAZ 627 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
GAZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GAZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GAZ 607 KENT, TARİH VE İLETİŞİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 619 TÜRKİYE'DE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 621 YENİ MEDYA POLİTİKALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 631 MEDYA VE İDEOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 633 MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GAZ 626 ANA BİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 6.00 6.00
GAZ 627 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 6.00 6.00
GAZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GAZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
GAZ 608 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE MEDYA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 614 MODERNLEŞME VE İLETİŞİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 620 GÜNDELİK HAYAT VE MEDYA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 624 MEDYA VE ÖZDENETİM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
GAZ 634 MEDYA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GAZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
GAZ 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GAZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GAZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GAZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
GAZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Seçmeli 0+1 25.00 25.00
GAZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
GAZ 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
GAZ 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
GAZ 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GAZ 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
GAZ 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
GAZ 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Seçmeli 0+1 25.00 25.00
GAZ 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.