Giriş | English

Yüksek Lisans > Sosyal Bilimler Enstitüsü > Temel İslam Bil (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
TEMEL İSLAM BİL (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI B Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI C Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI D Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI E Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 551 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI A Zorunlu 3+0 6.00 6.00
TİB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 0505 KELAM EKOLLERİ I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0507 MESLEKİ METİNLER I -KELAM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0513 SİSTEMATİK KELAM I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0515 MESLEKİ METİNLER-KIRAAT- I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0551 UYGULAMALI KUR'AN SEMANTİĞİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0563 MESLEKİ METİNLER I-HADİS Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 501 KIRAAT İLMİ VE TARİHİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 509 ARAP EDEBİYATI TARİHİ I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 525 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 527 KLASİK İSLAM MEZHEPLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 541 KUR'AN TARİHİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 547 TEFSİR LİTERATÜRÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 561 HADİS TARİHİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 565 HADİS TAHRİC VE TENKİDİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 577 ŞİA VE TARİHSEL GELİŞİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 581 DELİL TEORİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 583 MUKAYESELİ BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 585 İSLAM HUKUKU METİNLERİ: MUAMELAT Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 589 İSLAM HUKUK USULÜ METİNLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 601 KIRAAT METİNLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 603 HAFS RİVAYETİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 663 HADİS USULÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 807 BELAGAT I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 809 İLERİ GRAMER I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 811 ARAP EDEBİYATININ KAYNAKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 821 EHL-İ SÜNNET VE TARİHSEL GELİŞİMİ – I Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 552 ANABİLİM DALI SEMİNERİ D Zorunlu 0+2 6.00 6.00
TİB 552 ANABİLİM DALI SEMİNERİ B Zorunlu 0+2 6.00 6.00
TİB 552 ANABİLİM DALI SEMİNERİ C Zorunlu 0+2 6.00 6.00
TİB 552 ANABİLİM DALI SEMİNERİ A Zorunlu 0+2 6.00 6.00
TİB 552 ANABİLİM DALI SEMİNERİ E Zorunlu 0+2 6.00 6.00
TİB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
TİB 0502 SİSTEMATİK KELAM II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0508 MESLEKİ METİNLER II-KELAM Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0512 KELAM EKOLLERİ II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0516 MESLEKİ METİNLER-KIRAAT- II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 0552 KUR'AN İLİMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 502 MESLEKİ METİNLER II-HADİS Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 530 MUTEZİLE VE TARİHSEL GELİŞİMİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 532 KIRAAT METİNLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 540 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 542 TEFSİR TARİHİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 546 TEFSİR USULÜ METİNLERİ II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 550 TEFSİR METİNLERİ II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 562 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 566 ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 568 İLERİ GRAMER II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 570 HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 574 ARAPÇA KELİME BİLGİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 576 MÜTEVATİR KIRAATLER VE USULLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 582 MUSHAF İMLÂSI (RESMÜ’L-MUSHAF) Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 588 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 590 İSLAM HUKUKU METİNLERİ: CEZA Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 592 HÜKÜM TEORİSİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 594 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 602 ABBASİ DEVRİ SİYASİ-İTİKADİ HAREKETLER Seçmeli 3+0 6.00 6.00
TİB 604 HARİCİLİK VE TARİHSEL GELİŞİMİ – II Seçmeli 3+0 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TİB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TİB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
TİB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TİB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
TİB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TİB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
TİB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
TİB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.