Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veteriner İç Hast.(yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETERİNER İÇ HAST.(YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VİH 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VİH 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VİH 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VİH 501 GEVİŞGETİRENLERDE SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 502 KÖPEK VE KEDİLERDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 503 KÖPEK VE KEDİLERDE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 504 BUZAĞI VE KUZULARDA NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 505 KÖPEK VE KEDİLERDE DERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 506 GEVİŞGETİRENLERDE TOKSİENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 507 HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİNİN MUAYENESİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VİH 508 HAYVANLARDA SOLUNUM VE KARDİOVASKÜLER SİSTEMİN MUA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 509 HAYVANLARDA ÜRİNER SİSTEMİN MUAYENESİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VİH 510 HAYVANLARDA DERİNİN MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 511 HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİNİN MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 512 HAYVANLARDA SIVI-ELEKTROLİK VE ASİT-BAZ DEN.BOZ.DÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 513 ATLARDA SANCI İLE SEYREDEN HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 514 GEVİŞGETİRENLERDE DOĞ.ÖN. VE DOĞ. SON.METABOLİK HS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 515 GEVİŞGETİRENLERDE SİNİR SİS. ENFEKSİYÖZ VE ENFEK.O Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 517 HAYVANLARDA KAN PARAZİTİ HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VİH 518 ZEHİRLENMELERDE GENEL SAĞALTIM PRENSİPLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 519 KÖPEK VE KEDİLERDE KARACİĞER HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 520 KÖPEK VE KEDİLERDE OTOİMMUN HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 521 KÖPEK VE KEDİLERDE ZOONOTİK HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 522 KLİNİK ENZİMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 523 HAYVANLARDA VİTAMİN NOKSANLIĞI HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 524 HAYVANLARDA LABORATUVAR BULGULARININ YORUMLANMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 525 HAYVANLARDA AŞILAMA PROGRAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 526 HAYVANLARDA KALP HAS. EKG UYGULAMALARI VE BUL.YORU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 527 İDRAR ANALIZI VE KLINIK KULLANIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 529 KÖPEK VE KEDİLERİN NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 530 TAYLARIN NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 534 ATLARDA SOLUNUM SISTEMININ ENDOSKOPISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 535 KÖPEK VE KEDILERIN SISTEMIK MANTAR HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 536 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 537 HAYVANLARDA GİRİŞİMSEL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN ÖRNEK TOPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 538 KLİNİK ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 539 KEDİ VE KÖPEKLERİN BESLENME HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VİH 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VİH 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VİH 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
VİH 501 GEVİŞGETİRENLERDE SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 502 KÖPEK VE KEDİLERDE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 503 KÖPEK VE KEDİLERDE ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 504 BUZAĞI VE KUZULARDA NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 505 KÖPEK VE KEDİLERDE DERİ HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 506 GEVİŞGETİRENLERDE TOKSİENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 507 HAYVANLARDA SİNDİRİM SİSTEMİNİN MUAYENESİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VİH 508 HAYVANLARDA SOLUNUM VE KARDİOVASKÜLER SİSTEMİN MUA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 509 HAYVANLARDA ÜRİNER SİSTEMİN MUAYENESİ Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VİH 510 HAYVANLARDA DERİNİN MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 511 HAYVANLARDA SİNİR SİSTEMİNİN MUAYENESİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 512 HAYVANLARDA SIVI-ELEKTROLİK VE ASİT-BAZ DEN.BOZ.DÜ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 513 ATLARDA SANCI İLE SEYREDEN HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 514 GEVİŞGETİRENLERDE DOĞ.ÖN. VE DOĞ. SON.METABOLİK HS Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 515 GEVİŞGETİRENLERDE SİNİR SİS. ENFEKSİYÖZ VE ENFEK.O Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 517 HAYVANLARDA KAN PARAZİTİ HASTALIKLARI Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VİH 518 ZEHİRLENMELERDE GENEL SAĞALTIM PRENSİPLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 519 KÖPEK VE KEDİLERDE KARACİĞER HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 520 KÖPEK VE KEDİLERDE OTOİMMUN HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 521 KÖPEK VE KEDİLERDE ZOONOTİK HASTALIKLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 522 KLİNİK ENZİMOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 523 HAYVANLARDA VİTAMİN NOKSANLIĞI HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 524 HAYVANLARDA LABORATUVAR BULGULARININ YORUMLANMASI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 525 HAYVANLARDA AŞILAMA PROGRAMLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 526 HAYVANLARDA KALP HAS. EKG UYGULAMALARI VE BUL.YORU Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 527 İDRAR ANALIZI VE KLINIK KULLANIMI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 529 KÖPEK VE KEDİLERİN NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 530 TAYLARIN NEONATAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VİH 534 ATLARDA SOLUNUM SISTEMININ ENDOSKOPISI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 535 KÖPEK VE KEDILERIN SISTEMIK MANTAR HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VİH 536 EGZOTİK HAYVAN HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 537 HAYVANLARDA GİRİŞİMSEL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN ÖRNEK TOPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VİH 538 KLİNİK ONKOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VİH 539 KEDİ VE KÖPEKLERİN BESLENME HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VİH 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VİH 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VİH 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VİH 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VİH 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VİH 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VİH 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VİH 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VİH 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.