Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.parazitoloji (cum.ü.ort.yl.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.PARAZİTOLOJİ (CUM.Ü.ORT.YL.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CVPZ 501 Genel Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 505 Diptera Enfastasyonları Biyoloji ve Epidemiyolojisi Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 513 Coccidiosis Seçmeli 1+2 6.00 6.00
CVPZ 514 Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis Toxoplasmosis ve Malaria Seçmeli 1+2 4.00 4.00
CVPZ 516 Theileriosis Seçmeli 1+2 4.00 4.00
CVPZ 527 Genel Parazitolojik Yöntemler Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 534 Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 536 Akarların üretım metotları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 539 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 540 Moleküler Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 541 Parazitolojide PCR ve Blotting Yöntemlerinin Kullanımı Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 542 Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 544 Ruminantlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 502 Trematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 503 Dışkı Muayeneleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 507 Uyuz Etkenlerı ve Medikal Önemi Olan Akarlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 508 Helmintik Zoonozlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 509 Helmintlerın Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 510 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 515 Babesiosis Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 517 Zoonoz Arthropoda ve Prozoonlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 518 Insect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 520 Parazitlerin İn vitro Kültivasyonu Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 522 Paraziter Hastalıklarda İmmunite Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 523 Evcil Kanatlılarda Protozoon Enfeksiyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 524 Evcil Kanatlılarda Helmint Enfeksiyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 525 Evcil Kanatlılarda Arthropod Enfestasyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 526 Apicomplexa'da İmmunite Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 528 Evcil Hayvanların Cestod Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 529 Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 530 Helmint Hastalıklarında Serolojik ve Allerjik Tanı Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 531 Helmintlerın Sağaltımı ve Kontrolü Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 532 Balıkların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 533 Atların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 535 Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 537 Vektör Arthropoda Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 538 Arthropoda ile Savaş Yöntemleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 543 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
CVPZ 501 Genel Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 505 Diptera Enfastasyonları Biyoloji ve Epidemiyolojisi Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 513 Coccidiosis Seçmeli 1+2 6.00 6.00
CVPZ 514 Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis Toxoplasmosis ve Malaria Seçmeli 1+2 4.00 4.00
CVPZ 516 Theileriosis Seçmeli 1+2 4.00 4.00
CVPZ 527 Genel Parazitolojik Yöntemler Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 534 Phthiraptera, Siphonaptera, Diptera Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 536 Akarların üretım metotları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
CVPZ 539 Protozoonların Teşhisinde Kullanılan Metotlar Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 540 Moleküler Parazitoloji Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 541 Parazitolojide PCR ve Blotting Yöntemlerinin Kullanımı Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 542 Theileria ve Babesia Türlerinin Hücre Kültüründe Üretilme Yöntemleri Seçmeli 2+2 6.00 6.00
CVPZ 544 Ruminantlarda Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 502 Trematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 503 Dışkı Muayeneleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 507 Uyuz Etkenlerı ve Medikal Önemi Olan Akarlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 508 Helmintik Zoonozlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 509 Helmintlerın Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 510 Parazitlerin Toplanması ve Saklanması Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 515 Babesiosis Seçmeli 1+2 4.00 4.00
VPZ 517 Zoonoz Arthropoda ve Prozoonlar Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 518 Insect ve Acarların Toplanması ve Muhafaza Edilmesi Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 520 Parazitlerin İn vitro Kültivasyonu Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 522 Paraziter Hastalıklarda İmmunite Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 523 Evcil Kanatlılarda Protozoon Enfeksiyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 524 Evcil Kanatlılarda Helmint Enfeksiyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 525 Evcil Kanatlılarda Arthropod Enfestasyonları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 526 Apicomplexa'da İmmunite Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 528 Evcil Hayvanların Cestod Hastalıkları Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 529 Evcil Hayvanların Nematod Hastalıkları Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 530 Helmint Hastalıklarında Serolojik ve Allerjik Tanı Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 531 Helmintlerın Sağaltımı ve Kontrolü Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 532 Balıkların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 533 Atların Helmintleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 535 Astigmata, Prostigmata, Mesostigmata, Metastigmata Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 537 Vektör Arthropoda Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 538 Arthropoda ile Savaş Yöntemleri Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 543 Kedi ve Köpeklerde Bulunan Parazit Arthropoda ve Protozoa Seçmeli 2+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VPZ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VPZ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VPZ 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VPZ 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VPZ 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VPZ 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 2+0 5.00 5.00
VPZ 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.