Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter.parazitoloji(doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER.PARAZİTOLOJİ(DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VPZ 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VPZ 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VPZ 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGİLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VPZ 601 GENEL PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 602 GENEL PARAZİTOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 603 EVCİL HAYVANLARIN TREMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 604 EVCİL HAYVANLARIN CESTOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 605 EVCİL HAYVANLARIN NEMATOD HASTALIKLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 606 EVCİL HAYVANLARDA HELMİNT HASTALIK.(TREMATOD,CESTO Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 607 PHTHİRAPTERA, SİPHONAPTERA, DİPTERA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 608 ASTİGMATA, PROSTİGMATA, MESOSTİGMATA, METASTİGMATA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 609 MASTİGOPHORA, SARCODİNA Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 610 EİMERİDAE, CRYPTOSPORİDİDAE, SARCOCYSTİDAE Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 611 BABESİDAE, THEİLERİDAE Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 612 MOLEKÜLER PARAZİTOLOJİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 613 PARAZİTLERİN İNVİTRO KULTİVASYONU Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 614 DIŞKI MUAYENELERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 615 HELMİNTLER VE RADYASYON Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 616 HELMİNTLERİN İDENTİFİKASYONLARI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VPZ 617 HELMİNTİK ZOONOZLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 618 YABAN VE HAY. BAHÇESİ HAYVAN. ÖNEMLİ HELMİNT HASTA Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 619 ET VE BALIK MUAYENESİ YÖNÜNDEN HELMİNTLER Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 620 HELMİNT HASTALIKLARINDA SEROLOJİK VE ALLERJİK TANI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 621 HELMİNTLERİN SAĞALTIMI VE KONTROLÜ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 622 HELMİNTOLOJİDE AŞI UYGULAMASI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VPZ 623 HELMİNT HAS. YAŞ, CİNSİYET, BESLENME GİBİ FAKTÖRLE Seçmeli 2+0