Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Veter. Mikrobiyo (yüksek Lisans) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
VETER. MİKROBİYO (YÜKSEK LİSANS)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VMB 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VMB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VMB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 001 İNGLİZCE I Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VMB 000 MİKROBİYOLOJİ-İMMÜNOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VMB 501 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 503 TEMEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 505 İMMÜNOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 507 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 511 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 513 İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 515 MİKOLOJİ VE MİKOTİK İNFEKSİYONLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VMB 516 DENEME HAYVANLARI VE UYGULAMASI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VMB 517 TAVUK HASTALIKLARI UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 518 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 519 VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA KULLANILAN FİZİKSELVE KİMYASAL METODLAR Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 520 VİRAL HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 521 ELISA VE FLORESAN ANTIKOR TEKNİĞİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 522 TEK TIRNAKLILARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 523 MOLEKÜLER VİROLOJİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 524 TAVUK HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 525 VİRAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ VE İMMUNİTE Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 526 KANATLI VE BALIKLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 527 VİRUSLARA BAĞLI HÜCRE TRANSFORMASYONLARI VE ONKOLOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 528 PRİON HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 529 KEDİ VE KÖPEKLERİN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 530 VİRUSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VMB 531 SIĞIRLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 532 VİROLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İNVİVO VE İNVİTRO SİSTEMLER VE UYGULAMALA Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 533 KOYUNLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 534 VİROLOJİK VE SEROLOJİK TEŞHİS AMACIYLA ÖRNEK ALINMASI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 535 VASATLAR, FİLTRASYON VE UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 536 VİRUSLARDA ENFEKSİYÖZİTE GÜÇ TAYİNİ VE UYGULAMASI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 537 İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 538 BRUSELLOZİSİN LABORATUVAR TANISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 539 ANTİJEN-ANTİKOR REAKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 540 BAKTERİYEL VİRULENS FAKTÖRLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VMB 541 ZOONOTİK İNFEKSİYONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 543 ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİK Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VMB 544 ENTEROBAKTERİ İNFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 545 ASİDOREZİSTANS BAKTERİ İNFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 546 BAKTERİLERDE MOLEKÜLER TİPLENDİRME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 547 BESİYERLERİ,STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 548 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 549 AŞILAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 550 FAJLAR VE FAJLA TİPLENDİRME Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
VMB 500 ANABİLİM DALI SEMİNERİ Zorunlu 0+2 5.00 5.00
VMB 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
VMB 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBD 000 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+3 8.00 8.00
SBY 002 İNGİLİZCE II Seçmeli 4+0 5.00 5.00
VMB 000 MİKROBİYOLOJİ-İMMÜNOLOJİ (BİLİMSEL HAZIRLIK) Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VMB 501 TEMEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 503 TEMEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 505 İMMÜNOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 507 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 509 EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 511 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 513 İMMUNOLOJİ-SEROLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 515 MİKOLOJİ VE MİKOTİK İNFEKSİYONLAR Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VMB 516 DENEME HAYVANLARI VE UYGULAMASI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
VMB 517 TAVUK HASTALIKLARI UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 518 ÖZEL MİKROBİYOLOJİ UYGULAMASI Seçmeli 0+2 2.00 2.00
VMB 519 VİRUSLARIN İDENTİFİKASYONUNDA KULLANILAN FİZİKSELVE KİMYASAL METODLAR Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 520 VİRAL HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 521 ELISA VE FLORESAN ANTIKOR TEKNİĞİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 522 TEK TIRNAKLILARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 523 MOLEKÜLER VİROLOJİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 524 TAVUK HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 525 VİRAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ VE İMMUNİTE Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 526 KANATLI VE BALIKLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 527 VİRUSLARA BAĞLI HÜCRE TRANSFORMASYONLARI VE ONKOLOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
VMB 528 PRİON HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 529 KEDİ VE KÖPEKLERİN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 530 VİRUSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2+0 6.00 6.00
VMB 531 SIĞIRLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 532 VİROLOJİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN İNVİVO VE İNVİTRO SİSTEMLER VE UYGULAMALA Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 533 KOYUNLARIN VİRAL HASTALIKLARI Seçmeli 3+0 8.00 8.00
VMB 534 VİROLOJİK VE SEROLOJİK TEŞHİS AMACIYLA ÖRNEK ALINMASI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 535 VASATLAR, FİLTRASYON VE UYGULAMALARI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 536 VİRUSLARDA ENFEKSİYÖZİTE GÜÇ TAYİNİ VE UYGULAMASI Seçmeli 0+4 6.00 6.00
VMB 537 İZOLASYON VE İDENTİFİKASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 538 BRUSELLOZİSİN LABORATUVAR TANISI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 539 ANTİJEN-ANTİKOR REAKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 540 BAKTERİYEL VİRULENS FAKTÖRLERİ Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VMB 541 ZOONOTİK İNFEKSİYONLAR Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 542 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 543 ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİK Seçmeli 1+0 2.00 2.00
VMB 544 ENTEROBAKTERİ İNFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 545 ASİDOREZİSTANS BAKTERİ İNFEKSİYONLARI Seçmeli 2+0 4.00 4.00
VMB 546 BAKTERİLERDE MOLEKÜLER TİPLENDİRME Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 547 BESİYERLERİ,STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 548 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 549 AŞILAR Seçmeli 3+0 6.00 6.00
VMB 550 FAJLAR VE FAJLA TİPLENDİRME Seçmeli 1+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VMB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VMB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VMB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VMB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VMB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
VMB 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
VMB 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
VMB 777 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 2+2 30.00 30.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
VMB 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
VMB 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.