Giriş | English

Doktora > Sağlik Bilimleri Enstitüsü > Mikrobiyoloji (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
MİKROBİYOLOJİ (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
MİK 602 VİRUS KONAK İLİŞKİLERİ Zorunlu 1+2 6.00 6.00
MİK 603 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 605 İMMUNO-SEROLOJİ Zorunlu 1+4 8.00 8.00
MİK 606 KLİNİK VİROLOJİ Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 608 MİKOBAKTERİYOLOJİ Zorunlu 1+2 6.00 6.00
MİK 619 MİKOLOJİDE SEROLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
MİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
MİK 601 OTOANTİKORLARIN LABARATUAR TANISI Seçmeli 1+4 8.00 8.00
MİK 604 KLİNİK MİKOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 607 ANAEROB BAKTERİLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 609 SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİ Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 610 DEZENFEKTANLAR ANTİSEPTİKLER VE SİTERİLAN SOLÜSYONLAR Seçmeli 1+0 4.00 4.00
MİK 611 SIK GÖRÜLEN BAKTERİYEL ENFEKSİYON ETKENLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 612 VİRAL ENFEKSİYONLARDA İMMUNİTE Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 613 VİRAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 614 VİRAL AŞILAR Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 615 VİROLOJİDE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 620 TIBBİ ÖNEMİ OLAN KÜFLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 621 TIBBİ ÖNEMİ OLAN DİMORFİK MANTARLAR Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 623 MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 624 MİKROBİYOLOJİDE OMİKS TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
MİK 626 KLINIK MIKROBIYOLOJIDE ANAEROP ENFEKSIYONLAR VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİK 600 SEMİNER Zorunlu 0+2 5.00 5.00
MİK 602 VİRUS KONAK İLİŞKİLERİ Zorunlu 1+2 6.00 6.00
MİK 603 ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 605 İMMUNO-SEROLOJİ Zorunlu 1+4 8.00 8.00
MİK 606 KLİNİK VİROLOJİ Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 608 MİKOBAKTERİYOLOJİ Zorunlu 1+2 6.00 6.00
MİK 619 MİKOLOJİDE SEROLOJİK VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Zorunlu 2+1 6.00 6.00
MİK 888 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ I Zorunlu 0+1 2.00 2.00
MİK 889 TEZ DANIŞMANLIĞI DERSİ II Zorunlu 0+1 2.00 2.00
SBA 000 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SBB 000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2+0 6.00 6.00
MİK 601 OTOANTİKORLARIN LABARATUAR TANISI Seçmeli 1+4 8.00 8.00
MİK 604 KLİNİK MİKOLOJİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 607 ANAEROB BAKTERİLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 609 SOLUNUM YOLU VİRÜSLERİ Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 610 DEZENFEKTANLAR ANTİSEPTİKLER VE SİTERİLAN SOLÜSYONLAR Seçmeli 1+0 4.00 4.00
MİK 611 SIK GÖRÜLEN BAKTERİYEL ENFEKSİYON ETKENLERİ Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 612 VİRAL ENFEKSİYONLARDA İMMUNİTE Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 613 VİRAL HASTALIKLARIN PATOGENEZİ Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 614 VİRAL AŞILAR Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 615 VİROLOJİDE TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+1 8.00 8.00
MİK 620 TIBBİ ÖNEMİ OLAN KÜFLER Seçmeli 2+2 8.00 8.00
MİK 621 TIBBİ ÖNEMİ OLAN DİMORFİK MANTARLAR Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 623 MİKROBİYOLOJİDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER Seçmeli 2+1 6.00 6.00
MİK 624 MİKROBİYOLOJİDE OMİKS TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2+2 6.00 6.00
MİK 626 KLINIK MIKROBIYOLOJIDE ANAEROP ENFEKSIYONLAR VE LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERI Seçmeli 2+2 6.00 6.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
MİK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
MİK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
MİK 777 YETERLİLİĞE HAZIRLIK Zorunlu 0+0 30.00 30.00
MİK 811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
MİK 815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
MİK 851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 852 UZMANLIK ALAN DERSI 2 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 853 UZMANLIK ALAN DERSI 3 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 854 UZMANLIK ALAN DERSI 4 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
MİK 855 UZMANLIK ALAN DERSI 5 Seçmeli 8+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.