Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Tarımsal Biyoteknoloji (y.l.) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ (Y.L.)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TBT 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
TBT 502 DNA VE RNA MOLEKÜLER TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 7.50 7.50
TBT 501 MOLEKÜLER GENETİKTE ARAŞTIRMA PERSPEKTİFİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 503 POPULASYON GENETİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 504 GENOM BİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 505 GEN EXPRESYONU VE REGÜLASYONU Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 511 C PROGRAMLAMA Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 512 DNA GENOTİPLEME Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 518 ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 519 FİTOKİMYASAL ANALİZLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 520 HAYVANSAL ÜRÜN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 521 DENEYSEL BİYOKİMYA Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 526 REKOMBİNANT DNA MANİPULASYONU Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 527 MİKROBİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 528 PROKARYOT MOLEKÜLER GENETİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 533 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 534 TARIMDA REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 535 BİTKİ BÜYÜME VE GELİŞİMİNE MOLEKÜLER YAKLAŞIM Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 539 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 543 MOLEKÜLER FİLOGENETİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 545 PCR TEMELLİ GENETİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 546 BAL ARISI BİYOLOJİSİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TBT 500 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
TBT 502 DNA VE RNA MOLEKÜLER TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 7.50 7.50
TBT 511 BİYOİNFORMATİK Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 513 GENETİK HARİTALAMA VE MARKÖR DESTEKLİ SELEKSİYON (MDS) Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 514 KANTİTATİF LOKUSLARIN (QTL) HARİTALANMASI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 525 ARI ÜRÜNLERİNDE STANDARDİZASYON VE İŞLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 529 PROTEİN PÜRİFİKASYONU Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 530 GEN EKSPRESYONU BİYOKİMYASI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 536 BİTKİ ISLAHINDA BİYOTEKNOLOJİK YÖNTEMLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 537 İLERİ BİTKİ GENETİĞİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
TBT 540 MOLEKÜLER MARKÖRLER VE BİTKİ ISLAHINDA KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TBT 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TBT 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TBT 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TBT 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
TBT 711 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TBT 712 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+0 25.00 25.00
TBT 751 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
TBT 752 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.