Giriş | English

Doktora > Fen Bilimleri Enstitüsü > Bitki Koruma (doktora) > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
BİTKİ KORUMA (DOKTORA)

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK605 YABANCI OT EKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK606 PARAZİT BİTKİLER Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK612 TOHUM PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK601 HERBİVOR BÖCEKLERE KARŞI BİTKİ SAVUNMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK603 İLERİ BÖCEK PATOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK604 ENTOMOPATOJEN NEMATODLARIN TEŞHİS YÖNTEMLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK607 BİTKİ-HERBİSİT İLİŞKİLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK608 İSTİLACI YABANCI OTLAR Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK609 BİYOLOJİK MÜCADELEDE ENTOMOPATOJEN FUNGUSLARIN KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK610 SOLANACEAE ZARARLILARI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK611 BİTKİ KORUMADA ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK614 İLERİ MİKOLOJİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK615 KONUKÇU BİTKİ-PATOJEN İLİŞKİLERİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK616 FİLLOSFER MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.50 7.50
ZBK620 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA'NIN BİTKİ KORUMADA KULLANIMI Seçmeli 3+0 7.50 7.50
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
ZBK811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
ZBK600 SEMİNER Zorunlu 0+2 4.00 4.00
ZBK811 TEZ ÇALIŞMASI 1 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK812 TEZ ÇALIŞMASI 2 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK813 TEZ ÇALIŞMASI 3 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK814 TEZ ÇALIŞMASI 4 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK815 TEZ ÇALIŞMASI 5 Zorunlu 0+1 25.00 25.00
ZBK851 UZMANLIK ALAN DERSİ 1 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK852 UZMANLIK ALAN DERSİ 2 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK853 UZMANLIK ALAN DERSİ 3 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK854 UZMANLIK ALAN DERSİ 4 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ZBK855 UZMANLIK ALAN DERSİ 5 Zorunlu 4+0 5.00 5.00
ERU-001 ETİK KURUL RAPORU BEKLEME Seçmeli 0+0 0.00 0.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.