Giriş | English

Lisans > Hukuk Fakültesi > Hukuk > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
HUKUK

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK101 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2+0 8.00 8.00
HK103 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK105 MEDENİ HUKUK Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK109 İKTİSAT Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK111 FELSEFE VE SOSYOLOJİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK116 TÜRK HUKUK TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SRV503 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SRV505 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
YD501 İNGİLİZCE I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SHK107 ROMA HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK109 BİLGİSAYAR VE KLAVYE KULLANIMI Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK113 MANTIK Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK101 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2+0 8.00 8.00
HK103 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK105 MEDENİ HUKUK Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK109 İKTİSAT Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK111 FELSEFE VE SOSYOLOJİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK116 TÜRK HUKUK TARİHİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SRV504 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SRV506 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
YD502 İNGİLİZCE II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
SHK110 HUKUK METODOLOJİSİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK120 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK201 BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK203 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK205 İDARE HUKUKU Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK207 DEVLETLER GENEL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK209 MALİYE Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK217 GENEL KAMU HUKUKU Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK219 HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SHK213 ÇEVRE HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK215 SİYASİ TARİH Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK201 BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK203 CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER) Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK205 İDARE HUKUKU Zorunlu 4+0 12.00 12.00
HK207 DEVLETLER GENEL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK209 MALİYE Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK217 GENEL KAMU HUKUKU Zorunlu 2+0 4.00 4.00
HK219 HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2+0 4.00 4.00
SHK218 SİYASET BİLİMİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK220 İSLAM HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK222 TÜRK PARLAMENTO HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK301 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK303 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK305 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK307 TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME ve ŞİRKETLER HUKUKU) Zorunlu 4+0 10.00 10.00
HK309 EŞYA HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK311 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
HK313 İDARİ YARGI Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SHK313 FİKİR VE SANAT ESERLERİ HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK319 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK323 HÜKÜMET SİSTEMLERİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK327 HUKUK ETİK VE MESLEK ETİKLERİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK329 HUKUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK301 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK303 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK305 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK307 TİCARET HUKUKU (TİCARİ İŞLETME ve ŞİRKETLER HUKUKU) Zorunlu 4+0 10.00 10.00
HK309 EŞYA HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK311 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
HK313 İDARİ YARGI Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SHK314 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK316 İNSAN HAKLARI HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 3.00
SHK328 İSİMSİZ (ATİPİK) SÖZLEŞMELER Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK332 HUKUKTA İLETİŞİM VE MÜZAKERE Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK334 HUKUKTA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARGÜMANTASYON Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK401 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK403 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK405 TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK407 MİRAS HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
HK409 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK411 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK413 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SHK417 ADLİ YAZIŞMA VE TEBLİGAT HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK425 BANKA HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK427 CEZA ADALETİ SİSTEMİ Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
HK401 CEZA USUL HUKUKU Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK403 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK405 TAŞIMA VE SİGORTA HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK407 MİRAS HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
HK409 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3+0 10.00 10.00
HK411 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 3+0 8.00 8.00
HK413 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Zorunlu 2+0 6.00 6.00
SHK416 ADLİ TIP Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK418 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK420 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
SHK430 DENİZ TİCARETİ HUKUKU Seçmeli 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.