Giriş | English

Lisans > Edebiyat Fakültesi > Sosyoloji > Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
SOSYOLOJİ

       
Müfredat Dersleri ve AKTS Kredileri
 
 1. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS101 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS111 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEME GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS121 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS131 FELSEFEYE GİRİŞ I Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS141 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS151 MANTIK I Zorunlu 3+0 4.00 4.00
TAR101 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
TÜD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
YBD101 YABANCI DİL I Zorunlu 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 2. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS102 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS122 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS132 FELSEFEYE GİRİŞ II Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS152 MANTIK II Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS162 SOSYAL ANTROPOLOJİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS172 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
TAR102 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
TÜD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
YBD102 YABANCI DİL II Zorunlu 2+0 2.00 2.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 3. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS201 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS211 MEDENİYETLER TARİHİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS231 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS241 NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS207 KADIN ÇALIŞMALARI Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS281 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS291 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 4. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS202 KÜLTÜREL SOSYOLOJİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS212 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS232 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCE TARİHİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS272 AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS242 İLETİŞİM VE MEDYA Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 5. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS301 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS311 DEMOGRAFİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS323 SOSYOLOJİDE KLASİK METİNLER Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS331 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS341 AKADEMİK ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS321 MODERNİTE KURAMLARI Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS345 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS361 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 6. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS302 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS312 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3+0 5.00 5.00
SOS322 EKONOMİK SOSYOLOJİ Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS342 SOSYAL TABAKALAŞMA Zorunlu 3+0 4.00 4.00
SOS312 NİTEL ARAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS346 ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ I Seçmeli 3+0 4.00 4.00
SOS382 FOTOĞRAF KURAMI Seçmeli 3+0 4.00 4.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 7. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS411 TÜRK SOSYOLOJİSİ TARİHİ I Zorunlu 3+0 9.00 9.00
SOS455 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS473 MODERNLEŞME, SEKÜLERLEŞME VE TÜRKİYE Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS481 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS485 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.
 8. Yarıyıl Ders Planı

Dersin kodu Dersin adı Dersin tipi Teorik + Uygulama Yerel kredi AKTS kredisi
SOS412 TÜRK SOSYOLOJİSİ TARİHİ II Zorunlu 3+0 9.00 9.00
SOS408 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS466 ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KİMLİK Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS484 SOSYAL TEORİDE ÇAĞDAŞ METİNLER Seçmeli 3+0 7.00 7.00
SOS486 ÇAĞDAŞ FELSEFE TEORİLERİ II Seçmeli 3+0 7.00 7.00
Öğrenciler, zorunlu dersleri öncelikli almak üzere her yarıyıl alacağı dersleri 30 AKTS’ye tamamlar.