Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlık Bilimleri Enstitüsü > Veter. Besin Hij ve Tek. (k.k.ort.y.l.)
 
VETER. BESİN HİJ VE TEK. (K.K.ORT.Y.L.)

Edinilen Ünvan

Bu program Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.