Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlık Bilimleri Enstitüsü > Veteriner Anatomi (yüksek Lisans)
 
VETERİNER ANATOMİ (YÜKSEK LİSANS)

Edinilen Ünvan

Bu program Veteriner Anatomi Anabilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Veteriner Anatomi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.