Giriş | English

Lisans > İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Edinilen Ünvan

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans diploması verilir. Bu bölüm mezunları kamu ve özel sektörde birçok alanda iş bulabilirler. DPT, yerel yönetimlerin değişik birimleri, çeşitli bakanlıklar ile müsteşarlıklar, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yönetici olarak iş imkânına sahiptirler. Ayrıca akademik alanda ilerlemek de mümkündür. Bu bölüm, 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.