Index was outside the bounds of the array. Erciyes University - Info Package


Giriş | English

Yüksek Lisans > Fen Bilimleri Enstitüsü > Astronomi ve Uzay Bilimleri
 
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (Y.L.)

Edinilen Ünvan

Ana Bilim Dalı'mızın Lisansüstü eğitimi 4 yarıyıl (2 yıl)’dır. Bu programdaki öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 120 AKTS'lik ders almaları ve Tezleri'ni başarıyla savunmaları gerekmektedir. Bu süreci tamamlayan öğrenciler "Yüksek Astronom" ünvanı alırlar.