Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlık Bilimleri Enstitüsü > Histoloji-embriyoloji (yüksek Lisans)
 
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (YÜKSEK LİSANS)

Edinilen Ünvan

Bu program Histoloji ve Embriyoloji Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.