Giriş | English

Lisans > İlahiyat Fakültesi > İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bil.öğr.
 
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİL.ÖĞR.

Edinilen Ünvan

Dört yıllık lisans eğitimini, yani programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği lisans diploması verilir.