Giriş | English

Lisans > Kayseri Meslek Yüksekokulu > İnşaat Teknolojisi
 
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Edinilen Ünvan

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere İNŞAAT TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.