Giriş | English

Yüksek Lisans > Sağlık Bilimleri Enstitüsü > Egzersiz Fizyolojisi (y.l)
 
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ (Y.L)

Edinilen Ünvan

Bu program Egzersiz Fizyolojisi Bilim Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında ve program yeterlilikleri sağlandığında Egzersiz Fizyolojisi Bilim alanında Yüksek Lisans derecesi kazanılmış olunur.